لیست حفاظ مجاز به شرکت در مرحله دوم سیزدهمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

08 مرداد 1397
(0 رای‌ها)
نویسنده :  

لیست حفاظ مجاز به شرکت در سیزدهمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم شیراز

لیست حفاظ برادر:

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

رشته

روز

تاریخ

ساعت

1

هادی

منصوری

1743565291

30جزء

جمعه

19/5/97

09:30

2

مهدی

هلیچی

1743542216

30جزء

جمعه

19/5/97

09:30

3

حسین

رنجبر

2550185196

30جزء

جمعه

19/5/97

11:00

4

محسن

جعفری

2372732374

30جزء

جمعه

19/5/97

08:30

5

عبدالقادر

پیمان

3480132081

30جزء

جمعه

19/5/97

09:30

6

علی

بیت سیاح

1743168977

30جزء

جمعه

19/5/97

09:30

7

مهدی

اریسیان

1272781070

30جزء

جمعه

19/5/97

09:00

8

محمدحسن

رحیم زاده کوشکقاضی

2560446073

30جزء

جمعه

19/5/97

11:00

9

محمد رضا

ایرانی مهر

2572743620

30جزء

جمعه

19/5/97

10:00

10

هادی

سلمانیان

1890117226

30جزء

جمعه

19/5/97

10:00

11

محمد

امجدی

1362037117

30جزء

جمعه

19/5/97

10:00

12

حجت

دیانت

2559908263

30جزء

جمعه

19/5/97

11:00

13

حاتم

چلداوی

1742127304

30جزء

جمعه

19/5/97

09:30

14

روح اله

مظفری

5489853700

30جزء

جمعه

19/5/97

08:30

15

رضا

نظریه

2360437100

30جزء

جمعه

19/5/97

10:30

16

سید محمد حسین

موسوی

1819851443

30جزء

جمعه

19/5/97

10:30

17

یونس

محمدی

4710380473

30جزء

جمعه

19/5/97

11:30

18

ادریس

رضایی

6710000281

30جزء

جمعه

19/5/97

11:30

19

علیرضا

سلیمان نیا

2460281013

30جزء

جمعه

19/5/97

10:30

20

رضا

فرخاری

2500404900

30جزء

جمعه

19/5/97

11:30

21

محمد صادق

ملکی

2550199340

20جزء

جمعه

19/5/97

11:00

22

محمدحسین

امیرحاجلواینالو

2480345718

20جزء

جمعه

19/5/97

12:00

23

مهدی

صف شکن

2291925245

20جزء

جمعه

19/5/97

08:00

24

حسین

عزیزی پناه ابرقویی

2432305086

10جزء

جمعه

19/5/97

08:00

25

سیدعبداله

حسینی

2549453921

10جزء

جمعه

19/5/97

08:30

26

میثم

حق شناس

2452219975

10جزء

جمعه

19/5/97

10:30

 

گروه 1  روزپنجشنبه مورخ 18/5/97

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

رشته

ساعت

آدرس محل برگزاری آزمون

1

زینب

ملایی

2539099319

20جزء

18:30

 

2

فرزانه

نظری

2392201994

20جزء

18:30

3

حکیمه

اسکندری

2370968567

20جزء

15:30

4

فاطمه

زارع

2301215121

20جزء

18:30

5

لیلا

اسکندری

2370965827

20جزء

15:30

6

فهیمه

جوکار

2512093700

20جزء

15:30

7

زهرا

مرتضوی

2480454592

20جزء

14:30

8

رباب

جمشیدی

2293464938

20جزء

16:30

9

مرضیه

همایون

2433192390

20جزء

19:00

10

نجمه

انصاریان

2491828960

20جزء

14:30

11

زهرا

فرهادی

2530146365

20جزء

14:30

12

فهیمه

حسنی اردکانی

2549290968

20جزء

18:00

13

فراز

بذرافکن

3392002526

20جزء

18:00

14

نرجس

عاشوری

2295474817

10جزء

18:00

15

هاجر

رونقی

2301363589

10جزء

18:00

16

ریحانه

اسلامی

2280711745

10جزء

17:30

17

شهلا

کرمی

5489957077

10جزء

17:30

18

سیمین

سالاری

2490607227

10جزء

14:30

19

نجمه

فتاحي زاده

2301410544

10جزء

16:30

20

زینب

ماجدی نیا

2280884151

10جزء

17:00

21

صدیقه سادات

عمرانی

2539060234

10جزء

14:30

22

سمانه

شفیعی

2301410242

10جزء

16:30


 

23

نرجس

سیفی

2296849598

10جزء

17:30

24

سیده فاطمه

دستغیب

2282577371

10جزء

17:30

25

زهرا

براهیمی

2491625717

10جزء

17:30

26

پریسا

روستائی

5130039319

10جزء

17:30

27

زهرا

کریمی

2293472736

10جزء

16:00

28

زعرا

یعقوب زاده

2560367653

10جزء

15:00

29

طاهره

مرادی

2560021560

10جزء

16:30

30

سمیرا

کهن سال

2572520249

10جزء

15:00

31

مهسا

آگاه عالم

2280616386

10جزء

17:00

32

معصومه

شریفی

4269542934

10جزء

17:00

33

سکینه

کشاورز

2299978879

10جزء

17:00

34

نرگس

زارع

2420928989

10جزء

16:00

35

طاهره

تقی نژاد

2571836374

10جزء

17:00

36

عاطفه

اسدی جابری

5489989238

10جزء

16:00

37

مریم

گواهی جهرمی

2460187327

10جزء

15:00

آدرس محل برگزاری آزمون:

شیراز- فلکه ستاد (میدان امام حسین"ع")- کوچه جنب دفتر امام جمعه (کوچه مهدیه)- اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس/اداره امور قرآنی

 

 

گروه 2  روزشنبه مورخ 20/5/97

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

رشته

ساعت

 

38

اعظم

طحان:

2431766098

5جزء

15:00


 

 

 

 

 

 

 

 

39

زهرا

مبارکی

2529335321

5جزء

15:00

40

سیده فاطمه

بنی هاشمی

2432559134

5جزء

15:30

41

نجمه

کوهی باغ اناری

2298728526

5جزء

15:30

42

مهین گل

زارع

2431370623

5جزء

15:00

43

بهناز

حاجیان سه پله

1291973613

5جزء

15:00

44

جمیله

جعفری

2571808036

5جزء

15:00

45

صدیقه

جعفرزاده

2293540790

5جزء

15:00

46

شکوفه

اسمعیل زاده

2571479458

30جزء

17:00

47

مهناز

کهن سلوکلویی

2432203781

30جزء

17:00

48

ماه طناز

استوار آب پرده

2549384512

30جزء

17:00

49

سمیه

آذر

6579925752

30جزء

16:00

50

رقیه

دانشور

2529713065

30جزء

16:30

51

الهام

استوار

2540034470

30جزء

16:30

52

زهره

معارف

2297560192

30جزء

16:30

53

نجمه

محمد هادی

2297033486

30جزء

16:30

54

مژگان

خساره

2360448110

30جزء

16:30

55

فاطمه

شفیعی رونیزی

2529893421

30جزء

16:00

56

جمیله

مرادی کوچی

2471784747

30جزء

18:00

57

راضیه

قربانی

2296288316

30جزء

18:00

58

ندا

یزدان پناهی

2572801426

30جزء

16:00

59

زهرا

محمدی زاده

2432038819

30جزء

18:30

60

مهشید

دارابی

1819400980

30جزء

18:30

61

طیبه

خوب

2480012204

30جزء

15:30

62

فاطمه

آزادی

1817202758

30جزء

18:30

63

سمیه

کشاورز

6549681502

30جزء

15:30

64

الهام

دادگر

2491725398

30جزء

15:30

65

فاطمه

لطفی پور

2491726351

30جزء

15:30

66

فاطمه

نصیری

2300607913

30جزء

18:00

67

خدیجه

رستگار

2410781225

30جزء

19:00

68

فاطمه

زارع

2293523586

30جزء

16:30

69

معصومه

بانشی

5469929061

30جزء

16:30

70

ناهید

پشوتن

2500311902

30جزء

19:00

71

فاطمه

فولاد چنگ

2572782901

30جزء

16:00

72

حلیمه

اینانلو

5388929396

3جزء

14:30

73

زهرا

شریفی تودشکی

1270759396

3جزء

14:30

74

معصومه

موسوی منزه

2295159334

3جزء

14:30

گروه 3  روزیکشنبه مورخ 21/5/97

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

رشته

ساعت

 

75

صغرا

ایزدان

4230650930

30جزء

16:30

76

سکینه

علمی منفرد

2471492533

30جزء

16:00

77

فاطمه

جوادی رونیزی

2520126876

30جزء

15:00

78

سمیرا

کرمی

2280217988

30جزء

16:30

79

رویا

دادپور

2297855141

30جزء

17:00

80

فاطمه

فولادچنگ

2572520478

30جزء

15:30

81

زهرا

محمدی

0069031800

30جزء

17:00

82

حدیثه

رادبهجانی

2471799711

30جزء

15:00

83

حمیده

حسینی

2451797401

30جزء

14:30

84

نجمه

اديب نيا

3391749881

30جزء

17:30

85

زهرا

زارع پور نصیرآبادی

6730012821

30جزء

15:30

86

فاطمه

فرمانی

2301808424

30جزء

17:30

87

نادیه

عزیزی

6499872296

30جزء

14:30

88

صاحبه

فضل اله پور

2572508362

30جزء

15:30

89

مائده

آتشکار

2281808866

30جزء

18:00

90

هاجر

فیروزی

2571757466

30جزء

15:30

91

حبيبه

فقيهي

2529629961

30جزء

18:00

92

زهره

حاتم

2301410234

30جزء

16:00

93

سمیه

فتحی

2491680149

30جزء

18:30

94

سلماز

کرمی

2491693038

30جزء

14:30

95

مرضیه

مقصودلو

2120668817

30جزء

18:30

96

لیلا

بال افکنده

2451804807

30جزء

14:30

97

اعظم

جماشی

2529819262

30جزء

16:00

98

معصومه

دادگر

2291895419

30جزء

19:00

99

سیده مریم

علوی

2440199826

30جزء

16:00

 

1237 بازدیدها
سید حبیب نوری

مهندس سید حبیب نوری،دانش آموخته رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

طراحی،مدیریت و پشتیبانی تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس

 

آدرس : جمهوری اسلامی ایران،فارس،شیراز
میدان امام حسین(ع) - کوچه مهدیه
اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس
واحد تبیان

کد پستی : 7135715641

تلفن :   داخلی189 - 32350533

دورنگار : 32359961

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سید حبیب نوری - 09171494921

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها نشان رضایت شماست. جزئیات بیشتر...